REKRUTACJA WSG:

Cofinj

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WYBRANO:

  • Dane osobowe
  • Adres zamieszkania
  • Adres korespondencyjny
  • Dane logowania

Dane osobowe

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Dane logowania

Dziękujemy za uzupełnienie danych w Wirtualnej Rekrutacji Wyższej Szkoły Gospodarki.
Dokończ proces rejestracji – utwórz hasło, Twoim loginem będzie adres e-mail.

Po zalogowaniu do systemu iSAPS uzupełnij dane dotyczące wykształcenia i zapoznaj się z dostępnymi na naszej Uczelni programami stypendialnymi. Twoje konto zostanie aktywowane w chwili kliknięcia przez Ciebie w link aktywacyjny, który otrzymasz na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Hasło musi zawierać 8-16 znaków, wielkie i małe litery oraz co najmniej jedną cyfrę lub jeden symbol.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) przez administratora danych osobowych - WSG w celach związanych z procesami rekrutacji i studiowania oraz badaniem karier zawodowych absolwentów w dowolnym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów koniecznych do realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na moje żądanie środkami komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz (dalej zwana WSG). Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z procesami rekrutacji, realizacją procesów studiowania i monitoringu kariery zawodowej absolwentów oraz w celach marketingowych związanych z komplementarnością usług edukacyjnych i innych powiązanych. Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych tj. organom publicznym realizującym swoje zadania w obszarze szkolnictwa wyższego i wynikające z przepisów prawa. Podanie danych wynika z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i innych przepisów prawa, odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji na studia. Natomiast podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich zmiany w dowolnym czasie oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.