REKRUTACJA WSG:

Cofinj

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WYBRANO:

Dane osobowe

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny

Dane logowania

Dziękujemy za uzupełnienie danych w Wirtualnej Rekrutacji Wyższej Szkoły Gospodarki.
Dokończ proces rejestracji – utwórz hasło, Twoim loginem będzie adres e-mail.

Po zalogowaniu do systemu iSAPS uzupełnij dane dotyczące wykształcenia i zapoznaj się z dostępnymi na naszej Uczelni programami stypendialnymi. Twoje konto zostanie aktywowane w chwili kliknięcia przez Ciebie w link aktywacyjny, który otrzymasz na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Hasło musi zawierać 8-16 znaków, wielkie i małe litery oraz co najmniej jedną cyfrę lub jeden symbol.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677.) o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w celach związanych z badaniem ścieżki zawodowej kandydatów, studentów oraz absolwentów w dowolnym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wyższej Szkoły Gospodarki informacji marketingowych i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych tj. organom i podmiotom publicznym realizującym swoje zadania w obszarze szkolnictwa wyższego i wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych wynika z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości przystąpienia do kwalifikacji na studia. Natomiast podanie danych osobowych, w celach marketingowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.